Dječji vrtić Stenjevac2018

autor: BIRO
projektni tim: saša košuta, mario kralj, dora lončarić, hrvoje arbanas, anita elez
investitor: grad Zagreb
lokacija: Stenjevac
status: javni arhitektonski natječaj, 3. nagrada
godina projekta: 2018

Dječji vrtić Stenjevac projekt je snažnog identiteta i uzbudljive prostornosti u kojem su pažljivo artikulirani zajednički prostori kao mjesta susreta, međugeneracijskog učenja i razmjene iskustva. prostorne vrijednosti vrtića proizlaze iz baratanja usklađenim odnosima mjerila - prostor je oblikovan po mjerilu djeteta, njegovih sposobnosti i potreba, ali istovremeno je osmišljen i ugodan radni prostor za odgajatelje.

Boravak u vrtiću se odvija u kontrasnim prostorima koji se razlikuju svojom dimenzijom, brojem učenika i aktivnostima, dio su jednog organizma, ali jasno odvojeni te dodatno artikulirani materijalom, svijetlom i dimenzijom. kretanjem dijete zapaža nove momente vrtića te mu se otvaraju prizori rada ostalog osoblja, tako je npr. kuhinja staklenom stijenom odijeljena od hodnika i postaje edukativni moment u šetnji djeteta kroz vrtić, isto kao i sobe pedegoga ili zdravstenih djelatnika. komunikacije su oblikovane kao kao trgovi koji omogućavaju susret djece iz nekoliko skupina i poprimaju niz aktivnosti.

Linearna organizacija kuće razbijena je meandirajućom ovojnicom koja čini funkcionlanu razdiobu između jaslica na sjevernom dijelu parcele i vrtića na jugu te između pojedinih jedinica. postavljeno je suvremeno rješenje koje teži modularnosti svih elemenata i prefabrikaciji te je ekonomično u izvedbi i održavanju. dva su osnova tipa prefabrikata polukružnih zidova koji su dimenzijom jednaki, a njihova pozicija određuje različitost u materijalizaciji.