biro je arhitektonski biro kojeg su 2016. godine osnovali Saša Košuta, Mario Kralj i Dora Lončarić nakon zajedničkog studija arhitekture. bavi se projektima različitih disciplina i mjerila - arhitekturom, interijerima, scenografijom, dizajnom namještaja, urbanizmom...

eu

Osuvremenjivanje arhitekonskog projektiranja

Kratki opis projekta:

BIRO je dana 5.12.2019. potpisao ugovor s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom Osuvremenjivanje arhitektonskog projektiranja, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0949 Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Cilj projekta ‘Osuvremenjivanje arhitektonskog projektiranja’ je implementacija najnovijih metoda rada u svrhu povećanja učinkovitosti temeljnih poslovnih procesa. Kroz projekt planira se nabava BIM softvera i popratnog hardvera kroz koju se integriraju i poslovne funkcije povećava učinkovitosti poslovanja, unaprijeđuju poslovni procesi i poboljšavaju performanse projekata.

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Očekivani rezultati projekta:

Optimizirana energetska učinkovitost u svim aspektima visokogradnje – od procesa projektiranja do izrade projektne dokumentacije, Nabavljena računalna i komunikacijska oprema, Nabavljen standardni softver, Korištenje SaaS usluga, Očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti, Provedeno upravljanje projektom

Kontakt osoba za više informacija:

Dora Lončarić
dora@biro-biro.com
+385 1 4852 904

Više informacija na:

strukturnifondovi.hr

strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

Web prisutnost

Kratki opis projekta:

Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta dodjelio je vaučer dana 28.1.2019. serijskog broja P19_WWW_2018_0266 u svrhu provedbe projekta pod nazivom Web prisutnost, referentne oznake KK.03.2.1.17.0317. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Web pristunost je projekt izrade nove mrežne stranice BIROa. na domeni www.biro-biro.com. Planira se izraditi poslovna web stranica na kojoj će biti vidljivi arhitektonski projekti i informacije o tvrtki. Očekivani rezultat aktivnosti je ažurna, atraktivna i funkcionalna web stranica koja će povećati vidljivost tvrtke.

Ciljevi projekta:

Rješenje se temelji na strateškom pristupu s ciljem relevantnog pozicioniranja na online tržištu, uključuje moderan dizajn prilagođen za mobitele i tablete, dvojezičnost te user-friendly administrativno sučelje.

Očekivani rezultati projekta:

Očekivani rezultat projekta je jačanje prisutnosti na tržištu i konkurentnosti tvrtke kroz cjelovitiju komunikaciju naše stručnosti u sektoru djelovanja što će dovesti do otvaranja novih poslovnih prilika.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija