Dječji vrtić Sesvetski Kraljevec2017

autor: BIRO
projektni tim: Hrvoje Arbanas, Saša Košuta, Mario Kralj, Dora Lončarić
investitor: Grad Zagreb
lokacija: Sesvetski Kraljevec, Zagreb
status: javni arhitektonski natječaj, 4. nagrada
godina projekta: 2017.

Mjerilo i matrica vrtičkih jedinica prati postojeći urbanistički kontekst samostojećih, odnosno dvojnih obiteljskih kuća, tipologija koja trenutno udomljuje više postojećih lokalnih vrtića. Jedinice su strogo orjentirane na jug, a potez prometnice koja tangira parcelu prate u pomacima prema sjeverozapadu. Postav jedinica formira trapeznu prazninu prema sjeveru parcele koju popunjava volumen trapeznog otiska koji objedinjuje zajedničke prostore vrtića.

Zajednički prostori su s jedinicama povezani sistemom izlomljenih horizontalnih komunikacija koje u pomacima stvarajumanje trgove. Komunikacija se proteže kroz os istok-zapad, te prema sjeveru prolazi kroz zajednički volumen. Istovremeno inicira okupljanje postojećih, susjednih jedinica u zajedničke prostore vrtića.

Glavni prilaz se formira istočno prema gravitacijskom središtu naselja u osi trapeznog volumena. Pozicija vrtića na južnom dijelu parcele organizira otvoreni poligon za istraživanje prirode, dok su na sjeveroistoku i sjeverozapadu smješteni poligoni za rekreaciju.