Me(n)talne ograde, scenografija predstave Ilijada2015

autor: BIRO
projektni tim: Saša Košuta, Mario Kralj, Dora Lončarić
autorska suradnja: Tanja Lacko (mentorica scenografije), Krešimir Dolenčić (režija), Elvis Butković (oblikovanje svjetla), Tea Bašić i Dijana Mihalić (kostimografija), studenti glume ADU
fotografije: BIRO arhiva
lokacija: dvorana F22, Frankopanska 22, Zagreb
status: izvedba predstave
godina projekta / izvedbe: 2015

Temeljni motiv Ilijade, ako se gleda kroz psihoanalitičku prizmu, motiv je srdžbe. Me(n)talne ograde naše su scenografsko, ali i prošireno dramaturško rješenje, način na koji smo htjeli dati ogradu toj potrebi za osvetom. Čak su i digresije, usporedbe i ponavljanja - sredstva retardacije, ostala unutar okvira te ograde. Ograda na izvjestan način može biti i lik, sam po sebi. Ograda je komentar da sve ima svoju granicu, krhkiju ili jaču, ali uvijek negde uspostavljenu.

Predstava je izvedena u dvorani F22 Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Sastoji se od metalnih građevinskih ograda koje tvore kavez unutar / izvan / na kojem se razvija dramska radnja. Scenografija prestaje biti kulisa za akciju i sama postajući akcijom.