pristanište galeb2018

autor: biro
projektni tim: saša košuta, mario kralj, dora lončarić, hrvoje arbanas
investitor: program Slatko i slano, u sklopu RIjeka 2020 europski grad kulture
lokacija: molo longo, rijeka
godina projekta: 2018

Prostor pristaništa u obliku dematerijaliziranog lukobrana izmješta "vječno" privezan brod muzej u njegovu dinamičnu povijest. Efekt refleksije na površini mora odnosno efekt refleksije asfalta nakon kiše materijaliziraju odsustvo pristaništa ( "zrcalni terrazzo" u kombinaciji recikliranih metalnih premaza i postojećeg asfalta). Reflektivna dionica/ miraž u svojoj dužini rekonstruira dimenziju broda koji pristaje u vremenskom odmaku od realizacije pristaništa. Programski se inicira doživljaj/ iluzija vidljivoga/ scenografija/ podloga za foto i video režiju. Pristajanjem, Galeb preuzima ulogu platforme masivne programske frekventnosti.