Stari Pazar2017

autor: BIRO
projektni tim: saša košuta, mario kralj, dora lončarić, hrvoje arbanas
klijent / investitor: Grad Šibenik
lokacija: Stari Pazar, Šibenik
status: javni arhitektonski natječaj, 1. nagrada
godina projekta: 2017

Urbana praznina Starog pazara u Šibeniku preživljava u neželjenoj simbiozi s glavnom gradskom prometnicom. Intenzivno interno i tranzitno cestovno strujanje dominira nad javnom plohom pazara. Karakter javnih mediteranskih prostora koji opisuje kapilare, čvorišta i niše starog grada na spornom urbanom fragmentu nestaje.

U okvirima minimalnih intervencija obuhvat pazara ne traži autonomnost od prometnice već analitičkim slijedom nastoji transformirati simbiozu u homogeni organizam. Simbiozu čini obuhvat umrežen u pješačku fluktuaciju unutar starog grada i transportabilnost u širi kontekst, atrakcije i manifestacije. Cilj je prostorno usvajanje zakržljale gradske funkcije i transformacija kroz koncept organizacije i popularizacije suvremenog javnog prijevoza. Stari pazar postaje kopnena porta. Konceptualna strategija nije stvaranje impulsa koji generira frekventnost, već organiziranje frekventnosti koja generira prostorne impulse, scenarije, različite namjene i direktno odgovara na problematiku prostora. Istovremeno se unutar okolnog izgrađenog i mrtvog tkiva aktiviraju namjene generirane algoritmom novonastale fluktuacije lokalnog i translokalnog.

Niše stajališta javnog prijevoza organizirane su u otisnutom negativu novoformiranog, meandriranog uličnog profila. Ulica kralja Zvonimira se transformira iz prometnice u gradsku ulicu. Postupna inverzija konzumacije s individualnog prijevoza na javni regenerira nove vrijedne prostore dosada opterećene prometom u mirovanju.