stambena zgrada Medulićeva2019

autor: biro
projektni tim: saša košuta, mario kralj, dora lončarić, vana pavlić
investitor: privatni
lokacija: medulićeva ulica, zagreb
status: javni natječaj, 2. nagrada
godina projekta: 2019.

Projekt poslovne stambene zgrade u Medulićevoj ulici u Donjem gradu u Zagrebu, bavi se temom redefinicije donjogradske stambene izgradnje. Preuzima se zamisao tripartitne podjele pročelja donjogradskih blokovskih struktura koja prati sadržaj pojedine etaže. Platno karakterističnih stambenih etaža iskrojeno je od veza fasadnih opeka te na simplificirani i suvremen način prenosi ideju bogate historicističke dekorativnosti, dok se zadnja etaža oblači u klasičnu žbuku i prenosi na dvorišno pročelje.

Donjogradska matrica tretira unutrašnjost bloka kao servisni segment stambenih potreba. Dvorišta su najčešće u službi skladištenja i parkiranja te se sputava dvorišno pročelje u korist reprezentacije uličnoga. Jednakovrijednim afirmiranjem uličnog i dvorišnog pročelja omogućava se optimalno iskorištavanje danjeg osvjetljenja te vizura uz smještaj gospodarskog segmenta u 'utrobi' stana na razdijelnici između 'javnog' i 'privatnog' dijela. Uz pročelje se razvija enfilada zajedničkih prostora, odnosno enfilada spavaćeg trakta na nasuprotnoj strani. Dvorišni parter oslobađa se upuštanjem parkiranja u podzemnu etažu te postaje svojevrsni zajednički dnevni boravak svih stanara.

Postavom poprečnih nosivih zidova u tripartitni sustav omogućena je fleksibilnost i višeznačnost kako poslovne etaže, tako i karakteristične stambene etaže. Dodavanjem, odnosno oduzimanjem modula dozvoljava se reorganizacija pojedine etaže ovisno o potrebama budućih korisnika.