uređenje trga sv. Trojstva2020

autor: BIRO
projektni tim: saša košuta, mario kralj, dora lončarić, hrvoje arbanas, vana pavlić
investitor: grad Požega
lokacija: Trg sv. Trojstva, Požega
status: javni natječaj, 3.nagrada
godina projekta: 2020

Osjetljivi kontekst povijesno-urbane cjeline izrazitog značaja, zahtjeva promišljenu nenametljivu gestu kojom će središnje mjesto u jezgri i okosnica grada Požege ponovno postati pokretač gradskog života, istovremeno poštujući povijesni kontinuitet i urbani identitet. Jedinstvenu plohu trga bitno je uskladiti s organički razvijenim prostorom, artikulirajući samu veličinu trga, jednu od najbitnijih značajki, na funkcionalan, ugodan i atmosferičan način.

Kompleksno formiran kao izdužen, trokutasto-ljevkast trg s tipološki složenim obručem značajnih i atraktivnih građevina, te dodatno šumovitim zelenilom uzdignutim nad južnim pročeljem čini kompleksnu, dinamičnu i vizualno uzbudljivu cjelinu. U takvom kontekstu formirana je jednostavna ploha, bez vizualnih pregrada, koja se svojom mirnom prazninom suprotstavlja okolini i dodatno je afirmira. Praznina također funkcionalno odgovara zahtjevima glavnog gradskog trga omogućavajući fleksibilnost korištenja najrazličitijim manifestacijama. U središtu trga je ovalno težište pravilne forme koja povezuje organičnu okolinu.

Nepravilni ostaci vežu se na okolne građevine, prema potrebi preuzimajući njihove stalne ili privremene vanjske funkcije. Zaštićena povijesno - urbana cjelina od osobite je i vrlo istaknute vrijednosti za ukupnu urbanu baštinu Hrvatske. Osvještavanje povijesti grada potiče se prezentiranjem memorija na području trga, koje uz didaktičko-turističku komponentu, stvaraju i snažan identitet i mikrolokacije za odmor na području trga.