uređenje trga zapadno od palače zakmardy2016

autor: biro
projektni tim: saša košuta, mario kralj, dora lončarić
investitor: grad varaždin
lokacija: habdelićeva ulica, varaždin
status: javni arhitektonski natječaj, 1.nagrada
godina projekta: 2016

Osjetljivi kontekst predmetne lokacije zahtjeva promišljenu minimalnu gestu kojom će javni prostor uz palaču Zakmardy oživjeti. S obzirom na blizinu parka, dječjeg igrališta i glavnog gradskog trga, važno je stvoriti nove momente urbaniteta koji nisu ponavljanje susjednih postojećih tema.

Prolazan prostor predmetnog javnog prostora povezan je pješačkim putevima te su stvorena mjesta mirovanja, tvoreći prostor karakterno sličniji trgu nego ulici. Analizom pješačkih puteva formirana je centralna zona kretanja. Ona namjerno dobiva proširenje kako bi se odmakla od ugođaja staze, a smjer širenja usmjeren je prema zapadnom bloku (koji ima potencijala zaživjeti zajedno sa trgom). Zona kretanja je u kontinuiranom blagom nagibu od kote parka do kote Habdelićeve ulice i time lagano upuštena u odnosu na okolne zone mirovanja. Mirne zone nadgledavaju zonu kretanja što ih osjetilno čini sigurnijima i atraktivnijima za boravak.

Tradicionalno popločenje u suvremenom rasteru uklapa novi trg u staru jezgru grada. Zabatna fasada zapadnog bloka
oplemenjena je vertikalnim zelenilom - suvremeni urbani oblik zelenila razlikuje se od susjednog parkovnog zelenila kojem je nepotrebno parirati. Atmosfera zelenila i prirode na taj je način i dalje prisutna na trgu ali kao nova vrsta atrakcije. U svrhu postizanja atmosfere gradskog boravka na novom prostoru predlaženo je korištenje sustava pomičnog urbanog mobiliara.