uređenje Vanjskog trga2021

autor: BIRO
projektni tim: saša košuta, mario kralj, dora lončarić, hrvoje arbanas, vana pavlić, mario peko
investitor: grad Šibenik
lokacija: Šibenik
status: javni natječaj
godina projekta: 2021

Prostor Trga Vanjski jedan je od triju jednako vrijednih povijesnih, urbanih i socio-kulturnih fokusa šibenske urbane geneze. Prostor je slojevitog povijesnog i kulturnog identiteta, ali zanemaren u artikulaciji i neiskorištenog potencijala što je posebno naglašeno u periodu zadnjih 50 godina. Prostor se nalazi na značajnom gradskom prometnom križištu ulica Ante Starčevića i Stjepana Radića.

Rješenje šireg područja stavlja naglasak na sigurnost pješaka. Novo rješenje uređenja Vanjskog karakterizira dvojaki način korištenja: mjesto je ujedno i prolazno i mjesto zadržavanja, susreta. Dvojnost i opreke zatečenog stanja i korištenja prostora su okosnica novog koncepta prostora Vanjskog. Formirane su dvije zone prostora koje se razlikuju u načinu korištenja i postignutoj atmosferi, ali objedinjene u oblikovnom jeziku. Kosa ploha trga je glavna pješačka komunikacija koja povezuje sjeveroistočni dio grada Šibenika s južnim dijelom i prodorom prema obali. Ploha ujedno prati postojeće visinske kote ulaza u kafiće i lokale. Sadi se novo stablo pitospore koje postaje žarišna točka.

Drugi segment je izravnata ploha koja se nadvisuje iznad prometnica, obgrljena je kontinuiranom klupom s fokusom na trg. Korisnici uživaju u terasama ugostiteljskih objekata ili na javnoj klupi, u lijepim vizurama, zaštićeni od prometa u ugodnoj hladovini brijestova. Duga kontinuirana klupa, stablo u fokusu, povišene izravnate platforme, česti su motivi u arhitekturi mediteranskih trgova i javnog prostora, ovdje artikulirani kao odgovor na potrebe lokacije i prepoznate vrijednosti.