uređenje glavnog trga u Zbraslavu2020

autor: biro
projektni tim: saša košuta, mario kralj, dora lončarić, hrvoje arbanas, vana pavlić
investitor: gradska četvrt Prag - Zbraslav
lokacija: trg zbraslav, prag
status: javni natječaj, posebno priznanje
godina projekta: 2020

Izmjenom postojećeg prometnog režima na glavnom trgu praške četvrti Zbraslav, oslobađa se središnji prostor trga koji postaje žarišna točka društvene interakcije. Oslobođeni dio je prostor velikog programskog potencijala, a oblikovan je kao perivojni trg sa središnjom kružnom površinom. Obruč visokog zelenila u pravilnom rasteru stvara zonu koja reducira buku i zagađenje prometa, stvara ugodnu mikroklimu te je prostor svakodnevice.

Zadržana je blaga kosina postojećeg terena, osim u dijelu središnje kružne platforme koja je izravnata. Tektonskim pomakom, tj. izravnavanjem plohe stvorena je visinska razlika od maksimalno 45 cm. Tim postupkom je naglašena centralna kružna zona te je stvorena kontinuirana površina koja poziva na spontano sjedenje. Geometrija je to koja podržava ideju centralne platforme kao prostor događaja i aktivnosti popraćenih sa slučajnom ili namjernom publikom.

Prostor između prometnice i središnje platforme je prostor ugodnog svakodnevnog boravka. Obogaćen je novim drvećem te urbanim namještajem u formi slobodnih stolica koje se mogu grupirati u različite scenarije socijalne interakcije.

Folies su manji objekti s utilitarnim sadržajem smješteni uz sjeverni rub obuhvata. U njima se nalazi javni zahod, spremište opreme te prostor za info centar i ugostiteljski objekt. Ekspresivna geometrija objekata unosi dinamiku u jednostavno oblikovan prostor trga. Objekti se izvode u montažnoj čeličnoj konstrukciju te su obloženi metalnim fasadnim panelima.