ekonomska škola vukovar2018

autor: biro
projektni tim: saša košuta, mario kralj, dora lončarić, hrvoje arbanas, anita elez
investitor: grad varaždin
lokacija: vukovar
status: javni natječaj
godina projekta: 2018

U projektu ekonomske škole Vukovar, velika je važnost posvećena zajedničkim prostorima jer su u svakodnevnici upravo ti prostori mjesta u kojem se odvija život đaka škole. Pažljivo artikulirana mjesta susreta, međugeneracijskog učenja i razmjene iskustava, racionalno oblikovanje i izbor ekonomičnih materijala stvorili su prostore uzbudljive prostornosti i identiteta.


Duguljasto oblikovana zgrada, pozicionirana je paralelno s rijekom Vukom i njenim nasipom. Takvim postavom škola sudjeluje u formiranju riječnog pročelja te se istovremeno maksimalno orijentira prema jugu i pogledu prema Vuki, čime se afirmira potencijal šetnice nasipa koji povezuje razne društvene sadržaje s centrom grada, južni dio parcele škole postaje proširenje šetnice.

Izduljeni volumen dijeli se na na dva pola: “punu kuću” otvorene fasade u kojem je smještena Škola i “praznu kuću” zatvorene fasade u kojem je smještena sportska dvorana. Škola je organizirana kao dvotrakt s središnjim hodnikom koji je transformiran u višeetažnim središnji prostor sa zenitalnim osvjetljenjem. Središnji prostor ritmično se širi u niše naizmjenično na sjeveru i jugu, čime osigurava dodatno osvjetljenje i pogled prema okolini. Sjeverni i južni hodnik povezani su predimenzioniranim “mostovima” od perforniranih limova koji propuštaju svjetlo i pogled. Tako artikuliran, prostor potiče razvoj socijalnog, psihološkog i motoričkog razvoja, te pruža bogatstvo prostornih sekvenci i slikovitog uređenja.